Akşemsettin  Mah. Hissedar Sok. No: 18 Kat : 2 Fatih 34096 İstanbul

 (212) 631-1500
 info@kollektifdenetim.com

Diğer Yönetim Destek Hizmetlerimiz

Raporlama Hizmetleri
  • Şirketlerin tek düzen hesap planına ve uluslararası muhasebe standartlarına uygun mali tablolarının hazırlanması,
  • Tek düzen hesap planına uygun olarak hazırlanan raporların uluslararası şirketlerin talep ettikleri raporlama formatlarına (UFRS, US GAAP vb.) uygun hale getirilmesi ve Müşteriye iletilmesi.
Muhasebe Personel Destek Hizmeti
  • Şirketlere yarı zamanlı yada tam zamanlı olarak yetkin muhasebe personeli temin, şirketlerin bir kısım muhasebe işlemlerinin yada tamamının veya bu broşürde açıklanan ve şirketçe talep edilen hizmetlerin, bu personeller aracılığıyla yapılmasının sağlanması.
Muhasebe Denetimi ve Beyanname Kontrol
  • Muhasebeleri kendi elemanları tarafından tutulan şirketlerin aylık muhasebe işlemlerinin doğruluğunun kontrol edilmesi, dönem sonu işlemlerinin kontrolü, beyannamelerin (Geçici vergi, kurumlar vergisi, KDV, muhtasar ve damga vergisi) kayıtlarla karşılaştırılarak doğruluğunun kontrolü.
Muhasebe Danışmanlığı
  • Muhasebeleri kendi elemanlarınca tutulan şirketlerin muhasebe işlemleri ve mali mevzuatla ilgili günlük sorularının cevaplandırılması, yeni projelerle ilgili muhasebe oluşumları konusunda danışmanlık verilmesi,
  • Mali mevzuatta yapılan değişikliklerin 24 saat içinde şirkete bildirilmesi (Sirküler Hizmetleri).
e-Beyanname Düzenlenmesi ve SMMM Şifresi ile Gönderilmesi
  • 3568 Sayılı Kanun kapsamında, Kurumlar Vergisi, geçici vergi, KDV, ÖTV, muhtasar beyanname ve damga vergisi beyannamelerinin düzenlenmesi ve e- beyanname şifresi kullanılarak beyan edilmesi.
Muhasebe Sistem Danışmanlık Hizmetleri
  • Yeni kurulan veya muhasebe sistemini değiştirmek ya da etkinliğini arttırmak isteyen şirketlerin, yeni muhasebe sistemlerinin oluşturulması, program testlerinin yapılması, yurtdışında üretilmiş programların lokal mevzuata uygunluğunun test edilmesi ve Türk Muhasebe standartlarına uyarlığının sağlanması.
Teşvik Hizmetleri
  • Yeni yatırımlara başlamadan önce yatırım teşvik belgesi alınması, teşvik belgesinin revizesi ve kapatılması (çözüm ortakları ile).