Akşemsettin  Mah. Hissedar Sok. No: 18 Kat : 2 Fatih 34096 İstanbul

 (212) 631-1500
 info@kollektifdenetim.com

Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi ve Yabancı Uyruklu Personel Vergi Planlaması

a. Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi Hizmetleri
  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi
  • Gelir Vergisi Beyannamesinin Hazırlanması
  • İş Akdinin Sona Ermesi
b. Uluslararası Personel Vergi Planlaması Hizmeti
  • Yabancıların vergilendirilmesi
  • Yabancı personel için çalışma ve oturma izni alınması
  • Asgari isçi maliyetleri için çözüm üretilmesi
  • Yıllık gelir vergisi beyannamesinin hazırlanması
  • İşe başlama ve ayrılmalarda idari gereklerin sağlanması
  • Yabancı personelin bordrolarının hazırlanması
  • İkili anlaşmalara uygun çözümlerin üretilmesi