Akşemsettin  Mah. Hissedar Sok. No: 18 Kat : 2 Fatih 34096 İstanbul

 (212) 631-1500
 info@kollektifdenetim.com

Hizmetlerimiz

Muhasebe Hizmetleri

Türk mevzuatına uygun şekilde yasal defterlerin tutulması, 5024 Sayılı Yasa çerçevesinde enflasyon muhasebesi

Hukuk Hizmetleri

Şirketlerin Olağan/Olağanüstü Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili her türlü dokümanın

Dolaylı Vergiler Danışmanlık Hizmetleri

KDV Yükümlülükleri (sorumlu sıfatıyla KDV, özel matrah şekli vb.) ile ilgili değerlendirme ve risk analizleri

Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi ve

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi, Gelir Vergisi Beyannamesinin

Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri

Devir, Birleşme, Nev'i Değiştirme ve Bölünme işlemlerinin vergi mevzuatının yanı sıra Ticaret Hukuku'na uygunluğunun değerlendirilmesi ve işlemlerle il

Diğer Yönetim Destek Hizmetlerimiz

Şirketlerin tek düzen hesap planına ve uluslararası muhasebe standartlarına uygun mali tablolarının hazırlanması,

Bordrolama Hizmetleri

Şirketlere ait aylık ücret bordrolarının şirketten alınan verilere uygun olarak hazırlanması, ödenekler, kesintiler, sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarının yapılması

Şirketlerin Satın Alma ve Birleşmelerine İlişkin Vergi Hizmetleri

Vergisel Risk Tespiti ve Raporlanması (Due Diligence),Şirket Yapılanmalarına İlişkin (Birleşme) Vergi Danışmanlığı, Şirket Devirlerine Uygulanabilecek Vergisel Teşvikler

Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

Temel Türk Vergi Kanunlarına (Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Katma

Vergi ve Gümrük Uyuşmazlıkları Danışmanlık Hizmetleri

Gümrük ve dış ticaret mevzuatının sahip olduğu teknik ve karmaşık yapı, gümrük işlemlerini yürüten gümrük

Vergi İdaresi İlişkilerinde Danışmanlık Hizmetlerimiz

Vergi uyuşmazlıkları sadece vergi incelemelerinden doğmaz. Vergi uyuşmazlıkları, bazen vergi idaresinin bir

Yabancı Personel Çalıştırma İzin Belgesi Hizmetleri

Yabancıların Türkiye’de çalışmaları bazı yasal prosedürlerle belirlenmiştir. Türkiye’de bağımlı ve bağımsız olarak çalışan, bir işveren yanında meslek

Yatırım Teşvik Belgesi Hizmetleri

Yatırım Teşvik mevzuatı kapsamında yatırımlara sağlanan destek unsurları