Akşemsettin  Mah. Hissedar Sok. No: 18 Kat : 2 Fatih 34096 İstanbul

 (212) 631-1500
 info@kollektifdenetim.com

Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri

a. Faaliyete Geçiş ve Kuruluş İşlemleri
 • Anonim şirket kuruluşu
 • Limited şirket kuruluşu
 • Yabancı şirketin Türkiye şubesinin kuruluşu
 • İrtibat bürosu kuruluşu ve faaliyet esasları
 • Serbest bölgelerde şirket ve şube kuruluşu
 • Serbest bölgelerdeki faaliyetlerin hukuki değerlendirmesi ve analizi
b. Şirketler Hukuku Danışmanlığı
 • Türk Ticaret Kanunu uygulamaları
 • Şirket ortaklarının vergisel yükümlülükleri
 • Şirketlerin temettü dağıtımlarının Ticaret Hukuku ve vergi mevzuatı açısından kontrolü
 • Şirketlerde teknik iflas durumunun tespitine ve çözümüne ilişkin tespit ve danışmanlık hizmetleri
 • Devir, Birleşme, Nev’i Değiştirme ve Bölünme işlemlerinin vergi mevzuatının yanı sıra Ticaret Hukuku’na uygunluğunun değerlendirilmesi ve işlemlerle ilgili destek ve danışmanlık hizmetleri
c. Vergi Uyuşmazlıkları Çözüm ve Danışmanlığı
 • Vergi dava dilekçesi düzenlenmesinde teknik destek ve danışmanlık
 • “İhtirazi Kayıtla Beyan” yapılabilecek durumlarda destek ve danışmanlık
 • Vergi incelemeleri konusunda danışmanlık hizmetleri
 • Vergi inceleme raporlarının analizi ve danışmanlık hizmetleri
 • Vergi idaresi ile ihtilaflarda uzlaşma veya dava açma kararının hukuki değerlendirmesinin yapılması
 • Uzlaşma ile ilgili danışmanlık
 • Muhtelif hususlarda (iade/mahsup talebi, pişmanlık hükümlerinden yararlanma) vergi dairesine verilen dilekçelerin mevzuata uygun olarak hazırlanması
 • Vergi cezalarının, gecikme zammının ve gecikme faizinin uygulanması ile ilgili teknik destek ve danışmanlık
 • Vergi İdaresince verilmiş muktezaların analiz ve değerlendirmesi