Akşemsettin  Mah. Hissedar Sok. No: 18 Kat : 2 Fatih 34096 İstanbul

 (212) 631-1500
 info@kollektifdenetim.com

Hukuk hizmetleri

A. Kuruluş İşlemleri

Türkiye’de ve Serbest Bölgelerde faaliyette bulunacak, yerli ve yabancı ortaklı;

  • Anonim Şirket,
  • Limited Şirket,
  • Yabancı şirketin Türkiye şubesi,
  • İrtibat bürosu,
  • Serbest bölgelerde şirket ve şube

Kuruluşları.

(Şirketin Ana sözleşmesinin hazırlanmasından, tescil ve ilanına, Vergi Daireleri ve Sigorta Kurumları kayıtlarının yaptırılarak sicil numaralarının alınmasına, Kanuni defter ve belgelerin hazırlanmasından tasdikine kadar (Anahtar Teslimi)).

B. Hukuk İşleri Hizmetleri

  • Şirketlerin Olağan/Olağanüstü Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili her türlü dokümanın hazırlanması, ilgili mevzuat uyarınca toplantıların yapılması,
  • Şirketlerde sermaye artırımı, sermaye azaltılması, hisse devri ile ilgili her türlü dokümanın hazırlanması, işlemlerin yapılması,
  • Şirketlerin her türlü belge ve dokümanının (Ana Sözleşmeler, Ortaklık Sözleşmeleri, Hisse Devir ve Temlik Sözleşmeleri ile İş Sözleşmelerinin) hazırlanması.