Akşemsettin  Mah. Hissedar Sok. No: 18 Kat : 2 Fatih 34096 İstanbul

 (212) 631-1500
 info@kollektifdenetim.com

Şirketlerin Satın Alma ve Birleşmelerine İlişkin Vergi Hizmetleri

Şirketlerin birleşme, devir ve bölünmelerine ilişkin hizmetler:

  • Vergisel Risk Tespiti ve Raporlanması (Due Diligence)
  • Şirket Yapılanmalarına İlişkin (Birleşme) Vergi Danışmanlığı
  • Şirket Devirlerine Uygulanabilecek Vergisel Teşvikler
  • Şirket Bölünmelerinde (Spin Off) Vergi Danışmanlığı
  • Satın Almalarda Vergisel Hususlar
  • Stratejik Ortaklıklar, Konsorsiyum ve İş Ortaklarına İlişkin Danışmanlık
  • Grup Şirketlerinin Yeniden Yapılandırmalarına İlişkin Raporlama ve Danışmanlık
  • Halka Arz Çalışmalarının Vergisel Boyutu
  • Tasfiye İşlemleri