Akşemsettin  Mah. Hissedar Sok. No: 18 Kat : 2 Fatih 34096 İstanbul

 (212) 631-1500
 info@kollektifdenetim.com

Vergi İdaresi İlişkilerinde Danışmanlık Hizmetlerimiz

Vergi uyuşmazlıkları sadece vergi incelemelerinden doğmaz. Vergi uyuşmazlıkları, bazen vergi idaresinin bir eylemi ile, bazen vergi kanunlarında yapılan bir değişikliğin yarattığı haksız rekabet koşulları nedeniyle, bazen de vergi uygulamalarının reel sektör uygulamaları ile farklılık arz etmesinden doğabilir. Bazen aynı konudaki uluslararası uygulamalar, ulusal uygulamalardan farklılık arz edebilir. Ortaya çıkan olaylar, sadece bir şirketi ilgilendirebildiği gibi, bir sektörü veya sektörün bir bölümünü ilgilendirebilir. Olayı teşhis etmek, çözüm yolları üretmek, şirket/sektör yetkilileri ile tartışmak, modeli oluşturmak, modeli vergi idaresinde tartışmak, gerekli delil ve doneleri hazırlamak ve olaya en doğru çözümün üretilmesini sağlamak, böylece şirketin ve sektörün menfaatlerini korumak, haksız rekabeti önlemek, hem mükellefler, hem de vergi idaresi tarafından istenen bir husustur. Karmaşık mevzuat içinde doğru çözümü üretmek ise, bir uzmanlık işidir.


Hizmetlerimiz

  • Vergi İdaresi İlişkileri (İhtilafları önleyici ilişkiler)
  • Mukteza Talepleri (Hazırlanması ve Takibi)
  • Mevzuat Oluşturma (Kanun ve tebliğlere yeni bir bakış ve yorum getirme)