Akşemsettin  Mah. Hissedar Sok. No: 18 Kat : 2 Fatih 34096 İstanbul

 (212) 631-1500
 info@kollektifdenetim.com

Vergi ve Gümrük Uyuşmazlıkları Danışmanlık Hizmetleri

 • Vergi Uyuşmazlıkları
 • Gümrük Uyuşmazlıkları 
 • Vergi İdaresi İlişkilerinde Danışmanlık Hizmetlerimiz
Gümrük Uyuşmazlıklarına Neden Olan Temel Konular Gümrük uyuşmazlıkları temelde;
 • Gümrük işlemleri sırasında yada
 • Gümrük denetim elemanlarının gerçekleştirdiği denetimler sonucunda
ortaya çıkmaktadır. Gümrük İşlemleri Sırasında Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklar Gümrük ve dış ticaret mevzuatının sahip olduğu teknik ve karmaşık yapı, gümrük işlemlerini yürüten gümrük personeli açısından da önemli riskler oluşturmakta, dolayısıyla gümrük işlemlerini yürüten veya eşyanın muayenesini gerçekleştiren gümrük personelleri herhangi bir riskle karşı karşıya kalmamak açısından gümrük işlemlerinin yürütülmesinde katı bir tutum sergilemekte ve bu da firmaların gümrük idaresiyle sık sık ihtilafa düşmesine neden olmaktadır. Gümrük işlemleri sırasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların genellikle aşağıdaki konularda ortaya çıktığı görülmektedir;
 • Eşyanın gümrük kıymetine ilişkin ihtilaflar;
 • Eşyanın menşe beyanına ilişkin ihtilaflar;
 • Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonuna ilişkin ihtilaflar,
 • Kullanılmış ve eski eşya ithalinde ortaya çıkan ihtilaflar,
 • Kota ve gözetime tabi eşya ithalinde ortaya çıkan ihtilaflar,
 • Standardizasyon kontrolüne tabi eşyanın ithalinde ortaya çıkan ihtilaflar,
 • Royalti ve lisans ödemelerinde ortaya çıkan ihtilaflar.
Gümrük Denetimleri Sonucunda Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklar Gümrük idaresinde görev yapan denetim elemanları tarafından, vergi kayıp ve kaçaklarının en aza indirilerek hazine gelirlerinin artırılması, mevzuat ihlallerinin ortaya çıkarılması ve engellenmesi ile hukuka uygun olarak işlemlerini gerçekleştirenleri mağdur etmeyecek şekilde sistemdeki eksik ve aksaklıkların giderilmesi amacıyla çeşitli denetleme, inceleme ve soruşturmalar gerçekleştirilmektedir.